Elisabeth Melander.se

Bridge

Elektrifierad kammarmusik kvintett

Det oförutsägbara,
det ögonblickliga,
det spontana,
det oväntade, i mötet mellan samspel och infall ...


Egna och andras kompositioner som visar att flera genrer kan närma sig varandra, med arrangemangen, improvisationen och ”soundet” som drivkraft. En spännande grupp, med musikalisk lust som bygger broar utan gränser.

ELISABETH MELANDER - voc
MICHAEL MÖLHEDE
- trp
TOMAS PETTERSSON - keys
KALLE MAGNUSSON - bass
TIRA SKAMBY - percussion