Elisabeth Melander.se

ANDRUM

Ett program där andlighetens och stillhetens rum får sin egen plats -
med sånger och texter mellan himmel och jord, Gud och människa.

Ett program vars innehåll varvar det själsligt lugna med mer gospelinspirerade och medryckande rytmer. Kom och slå dig ner, lyssna till visor, ballader, gospels m.m. och låt stillhet och ro få fylla dig. Låt din inre mänska få en stunds närande vila!

ELISABETH MELANDER – sång och texter

CHRISTER PALM – piano
Pianist, körledare, kompositör och arrangör med lång erfarenhet som ackompanjatör åt flertalet soloartister, både på scen, i Tv och på skiva. Han startade kören ”Gospel Company” och har skrivit ett flertal gospelmässor. Sedan 1976 är Christer verksam som lärare i musikteori på Musikhögskolan i Malmö.